Categorized | Рецензии

ОТЗИВИ ЗА ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА КНИГАТА

ОТЗИВИ ЗА ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА КНИГАТА

Трябва да започна този текст с едно признание – не съм стъпвал в Ню Йорк, така че за мен гигантският свръхград (ще си позволя този неологизъм), акостирал от другата страна на Атлантика, си остава предства. Представа, конструирана от срещата на въображението ми с всевъзможни свидетелства – разкази на очевидци, снимки, филми, книги, вестникарски статии, новинарски репортажи.

Ето защо пиша настоящото като читател на една книга, рисуваща място, което не познавам от непосредствен опит. И не бих спорил с онзи, който, четейки тези редове, ще възкликне: „Ами в такъв случай май не точно Вие сте човекът, който може да говори пълноценно за тази книга!“ Няма да споря, както вече казах, но все пак ще си позволя да обясня защо едно такова подозрение не е изцяло оправдано.

Така е, защото „Щрихи от Ню Йорк“ иска преди всичко да запознава, да свежда до знанието, да пренася… Не че билият и виделият са изключени от кръга на адресатите, разбира се, просто текстът не е мислен като четиво най-вече за посветените, за опиталите Ню Йорк.

„Щрихи от Ню Йорк“ е книга, която не страни от разказа за личните усещания и преживявания при срещата с гигантския град и с неговите жители – наратив, прекъсван и подновяван почти ритмично от автора. Но Филип Геров се е отдал може би в по-голяма степен на нещо друго – на това да обеме колкото се може повече аспекти на безкрайно разнообразната действителност в този постоянно тътнещ от живот колос, в този титаничен казан на човешката суетня и на човешката суета. Да го опише отвсякъде – съвестно, скрупульозно – за да улови в крайна сметка същественото, типичното, характерното.

Нещо, което никак не е лесно, като се има предвид, че притегателната сила на Ню Йорк идва и оттам, че той е много повече от грандиозен и космополитен мегаполис. Основаното през 17-ти век от холандците като Ню Амстердам селище вече отдавна се е пресъществило в свръхград, т.е. в нещо, предизвикващо самите граници на понятията и представите ни за градска реалност.

Написаното от Филип Геров е особено в жанрово-стилово отношение, тъй като сплита плътно няколко нишки. И точно това е една от най-симпатичните черти на книгата – че не доскучава, че не буксува на едно място, а играе със смяната на темпоритъма. За тази сполука е отговорна като че ли най-вече композиционната стратегия, приложена от автора. (Всъщност, по-вярно ще е да говорим за композиционна техника, тъй като книгата е във висока степен комуникативна,

а не стратегическа!). Та, става дума за редуването на репортажите, а понякога и направо справочни по характер страници, от една страна, с художествено разработените и оформени житейски истории на знаменити личности от миналото и настоящето на Ню Йорк, от друга.

Към всичко това се прибавя и линията на преживяното и изживяно на място от самия автор-сюжет, за който стана дума по-горе.

Филип Геров не е емоционално неутрален спрямо онова, за което говори. Неговият разказ не е дистанциран, а съответно не е и постен. Напротив, възхитата и въодушевлението получават съвсем открит израз на много места в текста. С други думи, „Щрихи от Ню Йорк“ е, ако щете, и признание в любов, серенадата на влюбения пътешественик за покорилия сърцето му град. Докато четеш, започваш да осъзнаваш все по-ясно и това, че авторът на книгата се държи почтително и отговорно към читателя, че внимава да не го подведе, да не го заблуди.

И накрая още нещо, което не е маловажно. Филип Геров е нарисувал от натура Голямата ябълка в момент, предхождащ почти непосредствено последния световен финансов катаклизъм. Това случайно съвпадение добавя към книгата принадената стойност на снимката, запечатала едно гранично състояние на нещата. Такива, каквито те никога вече няма да бъдат.

доктор Андрей Захариев – журналист

в Българската национална телевизия

Comments are closed.

За автора

Филип Стоев Геров е роден на 11 юли 1947 година в град Стрелча, но живее в Пазарджик. Завършва гимназия. След казармата следва българска филология в СУ „Климент Охридски”. Учител е по български език и литература. Неговата книга „Щрихи от Ню Йорк” излиза от печат през месец март 2008 година. Има я във всички регионални (областни) библиотеки, в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – София, Народната библиотека „Иван Вазов” – Пловдив, Столичната библиотека и други градски библиотеки, в СУ „Климент Охридски”, Нов български университет, университетите в Пловдив, Велико Търново, Шумен и Благоевград (Югозападния университет), в комисия „Фулбрайт” (във Вашингтон и София) и в най-голямата нюйоркска библиотека – Обществената. Притежават я българи, живеещи в САЩ, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Холандия, Испания, Португалия и други страни. Телефон за връзка: 0897 339 145

Advert