Categorized | Рецензии

Книгата на Филип Геров „Щрихи от Ню Йорк” …

Книгата на Филип Геров „Щрихи от Ню Йорк” …

… представлява един по-различен от вече наложилите се модели на текстове, свързани със САЩ. Тя избягва класическия тип противопоставяне: НИЕ – ТЕ. Оригиналното в нея е, че се разгръща гледната точка на спътника. А този спътник е фигурата на учителя и неговия път към хората. Възможността да се проследи развитието на впечатленията през годините въздейства като своеобразна проба на оценките. Наблюденията на Филип Геров обхващат един изключително щедър от аспекти живот. Може да се проследи битието на обикновения американец, но и на адаптиращия се чужденец; на всичко, свързано с комуникацията с институциите; на общуването между хората. Едновременно с това в книгата му изпъква делнична и празнична Америка с нейните обикновени хора и емблематични личности. Това придава един много физиономичен облик на написаното от Филип Геров.

Сериозният документален пласт, съчетан с емоционално познание за живота създава онази панорамна представа за Ню Йорк, но и за Америка, която прави книгата интригуваща за различни категории читатели: посетили или задочно познаващи мегаполиса, заинтригувани да преоткрият един нов поглед към изключителното. Богатият снимков материал, от своя страна, постига другия разказ за видяното. В него личните фотографии не се натрапват, защото „подкрепят” повествованието за известни обекти, популярни личности и рекламни послания.

Емилия Каменова

Comments are closed.

За автора

Филип Стоев Геров е роден на 11 юли 1947 година в град Стрелча, но живее в Пазарджик. Завършва гимназия. След казармата следва българска филология в СУ „Климент Охридски”. Учител е по български език и литература. Неговата книга „Щрихи от Ню Йорк” излиза от печат през месец март 2008 година. Има я във всички регионални (областни) библиотеки, в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – София, Народната библиотека „Иван Вазов” – Пловдив, Столичната библиотека и други градски библиотеки, в СУ „Климент Охридски”, Нов български университет, университетите в Пловдив, Велико Търново, Шумен и Благоевград (Югозападния университет), в комисия „Фулбрайт” (във Вашингтон и София) и в най-голямата нюйоркска библиотека – Обществената. Притежават я българи, живеещи в САЩ, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Холандия, Испания, Португалия и други страни. Телефон за връзка: 0897 339 145

Advert